Povedali o mne

Ora et Ars - Skalka

Rád pripomínam výtvarný manifest, ktorý v 30. rokoch 20. storočia predstavili Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda vo svojich Súkromných listoch. Na jednom mieste tam pojednávajú o zmysle obrazu a...
Celý článok

ab origine - Považská Bystrica

K hlbšiemu pochopeniu Kristínových výtvarných snažení môže veľmi účinne prispieť pohľad na jeho vývojovú fázu a skúmanie samotného procesu následnej výtvarnej tvorby. Už pri výbere diel v nemšovskom...
Celý článok

Diplomová práca "Recyklácia príbehov"

Kolekcia obrazov „Recyklácia príbehov“ je po koncepčnej stránke veľmi vyvážená. Autor v nej myšlienkovo zasahuje do svojej predošlej činnosti a tak aj obsahová podstata celej kolekcie...
Celý článok