Horizonty súčasnosti IV. - Trenčín - Galéria M. A. Bazovského

Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. Branislav Kristín vo svojej tvorbe pozitívne a tvorivo nadviazal na súčasnú slovenskú grafickú tvorbu. Vytvoril si vlastný svet predstáv a snov, ktoré zaklína do svojich diel. Ako o svojej tvorbe povedal sám autor, stále, aj v minulosti hľadá obrazové príbehy, ktoré následne znova spracováva, rozkladá ich, experimentuje s nimi, recykluje ich a následne ich spája do nových obrazových príbehov. Využíva na to fragmenty svojich dávnejších kresieb a grafík, ktoré prehodnocuje počítačovými úpravami a následne do nich vstupuje aj kresbovými a maliarskymi zásahmi. Mení tak ich významovú a tvarovú štruktúru a dáva svojim dielam nový, nielen vonkajší, ale aj vnútorný zmysel.

                                                                                                                                                    PaedDr. Elena Porubänová