Autorské práva

Textový a obrazový materiál publikovaný na tejto web stránke (www.gallerykristin.com) je vlastníctvom ich autora. Je chránený značkou © a vzťahuje sa na naň zákon SR č. 618/2003 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorý nahradil zákon SR č. 383/1997 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon, ktorým sa menil a dopĺňal Colný zákon v znení neskorších predpisov z 5. decembra 1997. 

Akékoľvek šírenie textov a obrázkov, rovnako i fotografií na tejto web stránke publikovaných,  je bez súhlasu autora zakázané. Tak isto aj vytváranie ich kópií je v rozpore s Autorským zákonom.

Prípadné použitie tu publikovaných materiálov je dovolené len na základe písomnej zmluvy.

 
Copyright ©  Všetky práva sú vyhradené.