Trenčín 2020 Dobrá zostava 2. Galéria M.A.Bazovského