Maľba - Kresba - Grafika - Trenčín - Poštová banka

Rozhovor pre trenčiansku televíziu : historik umenia PhDr. Marián Kvasnička

Ja by som vás poprosila o váš dojem z tohoto mladého autora. Videli ste už veľa diel, veľa autorov ste hodnotili, keby ste mohli vypichnúť na tomto mladom autorovi, či vás niečo zaujalo a čo to bolo ?

Je tých vecí viac, ktoré by  sa pri Branislavovi Kristínovi dali spomenúť. Ja by som vypichol tie, ktoré považujem za najdôležitejšie. V prvom rade je to obrovská kresebná energia. Tá kresba je u neho dominantná. To čím je on špecifický a zaujímavý pre mňa je, že jeho obrazy nie sú výpoveďou o nejakej hotovej veci, ale zachytávajú proces, to znamená , ako sa veci stávajú, ako sa menia, ako sa tvoria, čiže majú čosi z energie stvorenstva a týka sa to veľkého sveta makrokozmu a aj mikrokozmu drobných vecí. Bežné, štandartné maliarstvo robilo veci tak, že zachytávalo hotový proces, čiže krajina je istým svedectvom o veciach , ktoré sú , ale málokto robí veci ako sa stávajú a Braňova kompozícia, či vo farbe, či v kresbe, či v grafike je práve takým zachytením vecí, ktoré sa stávajú, čiže ten procesuálny prvok je veľmi dôležitý. A druhá vec, ktorú by som rovnako vyzdvihol je , že veľmi často si ľudia kladú otázku : O čom je tá výpoveď ? O čom je tá maľba ? O čom je tá grafika ? A čakajú otázku, že príde odpoveď, že je to o niečom z vonkajšieho sveta, ale nemusí to tak nevyhnutne byť. Je to podobné ako v hudbe. Hudba je organizovaný zvuk. Obrázky Branislava Kristína sú organizované čiary a organizované farby, ktoré môžu vyjadrovať pocity bez toho, aby niečo zrkadlili z okolitého sveta. Čiže okrem toho, že je to výpoveď o procese a procesoch, je to aj výpoveď o kresbe samotnej, čiže keby som to chcel povedať ako slovnú hračku, tak mladý Kristín kreslí o kresbe, maľuje o maľbe, používa farby o farbení, čiže je rovnako dôležitá aj tá štrukturálna podoba vecí a tá ma očarúva.

PhDr. Marián Kvasnička