Horizonty súčastnosti V. 2019 Galéria M.A.Bazovského Trenčín