ab origine - Považská Bystrica

K hlbšiemu pochopeniu Kristínových výtvarných snažení môže veľmi účinne prispieť pohľad na jeho vývojovú fázu a skúmanie samotného procesu následnej výtvarnej tvorby. Už pri výbere diel v nemšovskom ateliéri bolo jasné, že výstava bude postavená na pôvode, že je treba vychádzať z obdobia študijných záverov. Najskôr to boli miniatúrne kresbové záznamy, majstrovsky spracovaných dokonalou trpezlivosťou spriadaných čiar rozvedených do obrazového deja. Tu sa ukázalo, že východiskom jeho tvorby nie je len momentálne zmyslové opojenie, ale ide o reflexie a neúprosnú meditáciu, čoho dôkazom sú i nasledujúce "abstrakty" vychádzajúce z "riadenej" náhody grafickej práce. Imagináciu uvádzajú do pohybu situácie, udalosti, city, prežitky, sny, vidiny, vízie, či extázie, ktoré ho zasiahli bytostne, alebo v ňom evokujú nové a nové asociácie zobrazujúce svoj vnútorný stav, svoje túžby, svoje intímne nálady od stavu pátosu až po dramatické vyvrcholenie. V experimente pracuje autor so zvyškami materiálu, ktorý spracúva, recykluje a aplikuje do grafického procesu, pričom hľadá poriadok v čistote harmónie, vecí, funkcií, vzťahov a priestoru. Takto vzniká cyklus obrazov experimentálnej manipulácie zlomkov, fragmentov kresieb, skíc a grafík, z časti upravovaných v počítačovom procese a späť aplikovaných diel. Branislav Kristín je vyhranený impulzívny typ výtvarníka s patričnou invenciou, so zmyslom a veľkou chuťou pri sondovaní nových oblastí výtvarného výrazu a schopnosťami inšpirovať sa niekedy i banálnymi skutočnosťami. Grafik, maliar a kresliar dáva jasne najavo, že mu je farba blízka, že farbe rozumie a že ďalšia fáza jeho výtvarného vývoja bude orientovaná i týmto smerom. Je to logické i z toho dôvodu, že v tridsiatich troch rokoch začína skutočný výtvarný život a jeho vlastné objavy budú stále pokračovať, ale už teraz treba povedať, že úvod bol privítaný potleskom. 

                                                                                                                                                            Mgr. MIlan Mazúr