Curriculum Vitae

Branislav Kristín

Narodený/ Born: 21.6.1978, Trenčín, Slovakia

Štúdium/ Study:

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor: Grafika a iné médiá, Ateliér voľnej a farebnej grafiky 
  • /Academy of Fine Arts in Bratislava, Slovakia - Graphics and other media/
  • Technická Univerzita vo Zvolene, odbor: Priemyselný dizajn nábytku 
  • / Technical University in Zvolen, Slovakia - Design

Aktivity/Activities: graphics, drawing, painting /voľná grafika, ex libris, kresba, maľba

Výstavy/Exhibitions: since 2001/ od r. 2001

Slovensko/Slovakia,  Česká republika/ Czech republic, Francúzsko/France, Poľsko/Poland

 

in Private collection/ v súkromných zbierkach: Czech Republic, France, Poland, Switzerland, Hungary, China, Slovakia, USA

 

I´m interested in drawing, painting and graphics.

I find the stories in my artworks and then I recycle and experiment them, decompose and connect them to new images. I use my drawings and graphics, which I re-evaluate, modify and then I interfere into them. I change their meaning and shape. I give to my artworks new inner meaning.  The line has become a symbol of searching. Using the line, I create new stories on canvas by acrylic and oil. My art program rests in expressive abstraction.

 

Foto  katalóg Galéria Bazovského   v Trenčíne jún 2020