Curriculum Vitae

Branislav Kristín

 

Narodený/ Born: 21.6.1978, Trenčín, Slovakia

 

Štúdium/ Study:

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor: Grafika a iné médiá, Ateliér voľnej a farebnej grafiky 
  • /Academy of Fine Arts in Bratislava, Slovakia - Graphics and other media/
  • Technická Univerzita vo Zvolene, odbor: Priemyselný dizajn nábytku 

 

Aktivity/Activities: graphics, drawing, painting / grafika, kresba, maľba

 

Výstavy/Exhibitions: since 2001/  od r. 2001  sa  zúčastnil  okolo 70 výstav

Slovensko/Slovakia,  Česká republika/ Czech republic, Francúzsko/France, Poľsko/Poland

 

Kolektívne vystavoval na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku :  Trienále exlibris  v Bratislave, Výstava československej grafiky  malého formátu v Hradci Králové,  Výstava v Uherskom Brode,  Výstava umelcov Považia v Soláni, Výstava slovenských a poľských umelcov v Tarnowe, Sympózium súčastného umenia Hala Merina v Trenčíne, Sympózium Ora et Ars - Skalka nad Váhom, Horizonty súčastnosti IV. a V. - prezentácia aktuálneho výtvarného diania v Trenčianskom kraji 2019  , Výstava  Vojtecha Kolenčíka a jeho absolventov v Bratislave - Pisztoriho palác 2020 , Výstava s Vojtechom Kolenčíkom v galérii Bazovského v Trenčíne 2020 , Výstava Vojtecha Kolenčíka a jeho absolventov - Záhorská galéria Senica 2020 ,  VIII. Bienále voĺného výtvarného umenia - galéria Umelka Bratislava 2021 , Ora et Ars - mestská veža v Trenčíne 2021 , Ora et Ars Viator - Galéria na Tehelnej vo Zvolene 2022 , Sila experimentov -  SAV Bratislava 2022 ,

Autorsky vystavoval na Slovensku, v Českej republike - Uherské Hradište, vo Francúzsku  - Annecy ,  

 

I´m interested in drawing, painting and graphics.

I find the stories in my artworks and then I recycle and experiment them, decompose and connect them to new images. I use my drawings and graphics, which I re-evaluate, modify and then I interfere into them. I change their meaning and shape. I give to my artworks new inner meaning.  The line has become a symbol of searching. Using the line, I create new stories on canvas by acrylic and oil. My art program rests in expressive abstraction.

in Private collection/ v súkromných zbierkach: Czech Republic, France, Poland, Switzerland, Hungary, China, Slovakia, USA

 

Foto  katalóg Galéria Bazovského   v Trenčíne jún 2020